<strong>Stichting Stenen Hoofd zoekt nieuwe bestuursleden en andere vrijwilligers</strong>

Stichting Stenen Hoofd zoekt nieuwe bestuursleden en andere vrijwilligers

Stichting Stenen hoofd zet zich al meer dan 25 jaar in voor het behoud van dit uniek stukje groen in het IJ. We willen het behouden voor de buurt en kleinschalige culturele activiteiten. Vreedzame co-existentie van alle gebruikers en omwonenden is het devies. We zorgen samen met de gemeente voor het beheer, de programmering en de selectie van de seizoensgebonden horeca. Ook eigen activiteiten als het jaarlijkse buurtfeest en ‘Dansen in het IJ’ horen daarbij.

Wij zoeken nieuwe bestuursleden en andere vrijwilligers die ons hierbij kunnen helpen. Dat kan gaan van meehelpen met de communicatie op social media tot meedenken over nieuwe initiatieven zoals een buurtmaaltijd. En van een keer een paar uurtjes flyers verspreiden tot een geregelde bijdrage als bestuurslid.  

Wil je meer informatie? Heb je interesse of wil je een keer kennismaken?

Neem vrijblijvend contact op via 06-43580545 of info@stenenhoofd.nl

Erik Vermathen

Geef een reactie