De voormalige havenpier Het Stenen Hoofd stamt uit het jaar 1902. Deze pier en de daarop gebouwde loods zijn tot 1968 gebruikt voor de overdracht van goederen van aangemeerde schepen op vrachtwagens en treinen. Het Stenen Hoofd bestaat uit een bak zand in het IJ die gedragen wordt door maar liefst 11.000 palen. Eind jaren ’70 is vanwege instortingsgevaar de loods afgebroken en is de kop van de pier afgegraven. Met deze ingreep is de kenmerkende lagune (de zogenaamde ‘natte punt’) ontstaan waar nog altijd de restanten van de betonnen fundering te zien zijn. Sindsdien werden er ook diverse plannen ontwikkeld voor het braakliggende terrein. Van opvangcentrum voor drugsverslaafden tot plaats voor luxueuze woontorens, van dwanggevangenis tot helihaven.

Langs de kademuren van Het Stenen Hoofd is een bijzondere biodiversiteit ontstaan. Een groot aantal (beschermde) muurplanten hebben hier hun plek gevonden, waaronder een grote populatie Schubvarens en de zeer zeldzame Steenbreekvaren en Blaasvaren. Onder botanici staan de kades bekend als een waar muurplantenreservaat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de kademuren deel uit maken van de Hoofdgroenstructuur van Amsterdam. In dit beleidsstuk heeft de Gemeente Amsterdam alle groengebieden opgenomen die waardevol zijn voor de stad.

Voor archief foto’s klik hier: http://www.amsterdamdad.com/histeiland.htm

Het Stenen Hoofd nu