Stichting ‘het Stenen Hoofd’ zet zich al meer dan 25 jaar in voor het behoud van het Stenen Hoofd als rafelrand van de stad, als plek voor recreatie voor de buurt en voor kleinschalige culturele evenementen. Het bestuur van de Stichting bestaat uit vrijwilligers, merendeels woonachtig in de directe omgeving van het Stenen Hoofd. De Stichting heeft vanaf het begin door middel van een convenant met de gemeente Amsterdam het gebied mede beheerd en gebruik voor de buurt en culturele evenementen mogelijk gemaakt. Nu is zij gesprekspartner van Stadsdeel West als het gaat om de inrichting, het beheer en onderhoud en het gebruik van het Stenen Hoofd. Dit is door middels van een samenwerkingsovereenkomst geformaliseerd. Daarnaast organiseert de stichting ook zelf diverse evenementen, zoals het jaarlijkse Buurtfeest en Dansen in het IJ.

STENEN HOOFD

in het water staan de palen
als versteende heren uit een eerdere
tijd in hun basaltomrande kader
de oude kade waar de meeste schepen
vandaag aan voorbijgaan.

ze staren over water
naar de verte van het IJ
naar de kranen van de werf waar
de bouwers bewogen waar de boten
ontsproten aan de helling
en te water gingen.

en voor hun oude stenen hoofden
ligt het veld die leegte vol leven
vol vogels en varens en
verloren gewaande planten
waarvan geen zaden gezaaid zijn
waarin geen paden gebaand zijn
geen wegen geen winkels geen doel

dan het doelloos te zijn
en soms te dansen, daar, te lezen
of vergeten. laat deze palen
vergeten blijven, niet in te lijven
in de wedloop om het IJ
laat ze blijven als weerbarstig
rijke ruimte, als een pauze
in de adem van de stad

Facebook Posts

1 maand geleden

Stichting Stenen Hoofd
Bekijk op Facebook

1 maand geleden

Stichting Stenen Hoofd

What’s going on? ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

2 maanden geleden

Stichting Stenen Hoofd

Nieuw bestuurslid gezocht Stichting Het Stenen Hoofd

Onze kleine stichting heeft een bestuur van 5 personen waarin momenteel een vacature is voor de functie van algemeen bestuurslid.

Wij zetten ons samen met Stadsdeel West in voor het behoud en publiek gebruik van Het Stenen Hoofd:
- conservering van de unieke plek
- een bescheiden, inspirerende, afwisselende en laagdrempelige programmering
- communicatie met gebruikers en het Stadsdeel
- organisatie van jaarlijks buurtfeest en "Dansen in het IJ"

Het beoogde nieuwe bestuurslid woont in Amsterdam, liefst in Centrum of West, heeft contacten met lokale politiek en/of ervaring bij een andere stedelijke, culturele organisatie.
Denk qua tijdsbesteding aan gemiddeld 3 uur per maand, maar beduidend meer in de maand voor het buurtfeest.

Mail je aanmelding naar info@stenenhoofd.nl
... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook