Stichting Het Stenen Hoofd bestaat volledig uit vrijwilligers. De activiteiten en het behoud van de pier wordt gefinancierd middels subsidies en giften.

Wilt u of uw bedrijf Stichting Het Stenen Hoofd steunen door middel van een gift of sponsoring, kunt u contact opnemen met het bestuur via het bovengenoemde  e-mailadres.

U kunt giften ook storten op bankrekening NL 67 ABNA 06 16 1158 06 t.n.v. Stichting Het Stenen Hoofd.